Het Zoeloevolk is het talrijkste volk van Zuid Afrika. Op talrijke plaatsen kun je hun dansen gadeslaan. Het zijn prachtig mensen. Strijdlustig, levensluchtig en altijd vrolijk, houden ze zich niet bezig met de zorgen van de dag van morgen. De huidige president, Zuma, is een Zoeloe. Hij heeft zijn macht te danken aan zijn etnische herkomst. Nelson Mandela, Mbeki en andere ANC-leiders zijn afkomstige van de Shona. Zuma moet kennelijk werken met een uiterst kleine meerderheid binnen het ANC, want hij zoekt nadrukkelijk toenadering tot de blanken. Met een paar miljoen zijn deze nog steeds een kleine maar zeer invloedrijke minderheid. De verkiezing van Zuma tot president van Zuid Afrika hebben wij in het westen kunnen volgen met tal van opmerkelijke koppen in de kranten. De beschuldigingen waren niet mis. Toch werd hij schijnbaar moeiteloos de eerste Zoeloe president.

Analoge fototoestellen waren tot voor kort het neusje van de zalm. Inderdaad zijn de talrijke foto's, die we tien jaar geleden maakten van de Zoeloes nog steeds prachtig. In menig opzichten zijn ze beter dan de jongste foto's met de digitale kamera. Ook hadden we ditmaal minder ontmoetingen. Het bezoek aan het bekende Zoeloe dorp werd afgelast wegens een naderende cycloon. Als het regent, dan is het rondlopen in het dorp en gadeslaan van de dansen een wat modderige aangelegenheid.

De vechtlustigheid van de Zoeloes duurt tot deze tijd. Dat hebben ze overigens gemeen met tal van anderen Afrikaanse volkeren. Bij de regelmatige gevechten tussen jonge mannen komen erg veel mannen om. Daardoor is er een bijzonder scheve verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen. Onder zulke omstandigheden is het logisch, dat een man meerdere vrouwen heeft. Een gezonde man en zijn vrouwen kunnen gemakkelijk tientallen kinderen hebben. In Swaziland mochten we in de hut van de mannen om het 'geheim van de mannen' te aanschouwen. De jongen rechts is verder volkomen naakt onder zijn huiden. Tijdens dansen trekken ze altijd een broekje aan. Een van de dames had de ongemanierdheid om door de takken heen een foto te maken van het 'geheim', dat wij hier verder geheim zullen houden.

Gebrek aan partnertrouw heeft nogal wat HIV besmettingen ten gevolg. Vooral in sommige beroepen zoals vrachtwagenchauffeur is het aantal besmettingen enorm. Het exacte percentage onder de hele bevolking weet men niet goed, omdat het regeringsbeleid is om HIV besmettingen niet te bestrijden met onderzoek en medicijnen. De regering van Zuid Afrika meent zich net zoals tal van andere regeringen in Afrika de kosten van een dergelijke medische verzorging simpelweg niet te kunnen permitteren. Men hoopt kennelijk door de enorm hoge reproductie snelheid van de bevolking (meer dan 10 kinderen per stel) een blijvende resistentie tegen de ziekte te kunnen ontwikkelen.

Vrouwen hebben een zeer ondergeschikte status bij het Zoeloevolk. Ze doen het werk, verzorgen de kinderen en een man kan er zoveel nemen als hij zich permitteren kan. Je hebt al een nieuwe vrouw voor een paar koeien en geiten. In Swaziland werd ons verteld hoe dat gaat tussen man en vrouw. De man schijnt nooit in het huis van de vrouw te komen. Hij vraagt haar om 'op bezoek'  te komen bij hem in een huis van vrienden. Ze werpt zich daarbij op de grond en kruipt nederig naar de man toe. Deze gaat zijn gang en daarna kan de vrouw weer gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kinderen van de verschillende vrouwen. Volgens onze zegsman wist hij bijvoorbeeld zelf niet, wie zijn moeder is.

De getoonde dansen zijn buitengewoon energiek. De mannen dansen tot ze er letterlijk bij neervallen. We hebben groepen meegemaakt, waarbij een voor een de mannen een solo dansten om daarna uitgeput op de grond te zijgen om bij te komen als de anderen aan de beurt waren. Ze gooien tijdens het dansen hun benen ver omhoog en kunnen daarbij hun neus raken. Wij hebben dat ook geprobeerd. Wij slaagden er niet in om de benen hoger dan 75 cm boven de grond te krijgen. Een Zoeloedans is bepaald geen vrijblijvende gebeurtenis. Onder een groep in het hotel bij het Hluhluwi park. Normaliter dansen ze in een speciale kraal op het terrein van het hotel. Echter de regentijd was ingevallen en daardoor was dat niet mogelijk. In de lobby van de het hotel werd daarom voor onze ogen een dans uitgevoerd. Wim heeft geprobeerd het op de foto te zetten, terwijl ik zelf een video opname maakte. Het is niet eenvoudig een Zoeloe scherp te krijgen als hij als een waanzinnige aan het rondspringen is.